Velkommen til Ejby IF

Nyt medlem? Læs om vores forskellige afdelinger og hvad vi tilbyder hos Ejby IF.

Afdelingens generalforsamling afvikles som følgende:

 

Dagsorden

 • Valg af dirigent
 • Formandens beretning
 • Kassereren fremlægger et af EIF revisorer revideret regnskab til godkendelse
 • Kassereren fremlægger budgetforslag for det igangværende regnskabsår
 • Behandling af indkomne forslag.
  1. Bestyrelsen forslå en vedtægt ændring:
   • 5.7 Udtrædelse eller dødsfald: Hvis formanden eller kassereren udtræder af afdelingsbestyrelsen eller dør, er den resterende bestyrelse berettiget til ved almindeligt stemmeflertal at udpege en eller to nye afdelingsbestyrelsesmedlemmer, der fuldt ud indtræder i den udtrædende/afdødes afdelingsbestyrelsesmedlems rettigheder og pligter. Det er alene medlemmer af den resterende bestyrelse med stemmeret, der kan udpeges som midlertidigt afdelingsbestyrelsesmedlem. Udpegning er midlertidig og vedkommende, der er udpeget, varetager posten frem til næste ordinære generalforsamling, hvor der skal foretages nyt valg, jf. Ejby Løb for livets vedtægter.
 • Valg af bestyrelsesmedlemmer, på valg er:
  1. Kasserer - Kirsten Slej Hansen - Modtager genvalg
  2. Bestyrelsesmedlem - Torben Hansen - Modtager genvalg
  3. Bestyrelsesmedlem - Janne Jensen - Modtager genvalg
  4. Suppleant – Torben Jacobsen – Modtager genvalg
  5. Suppleant – Bodil Recke – Modtager genvalg
 • Andre valg
 • Eventuelt

 

Forslag til generalforsamlingen skal være formanden Erik Børsting i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen afholdes, det vil sige tirsdag d. 12 marts 2024.

 

Efter generalforsamlingen vil klubben være vært for en fransk rødvinssmagning, så tag et rødvinsglas med.

 

Se klubbens vedtægter HER

 

Håber vi ses


Ejby Løb for Livet ønsker at skabe og øge sundhed ved fysiske aktivitet, som hos os udføres ved løb eller trekking/vandreture.

 

Klubben lægger stor vægt på at der er plads til alle i klubben - lige fra nybegynderen, som måske aldrig har løbet/trekket før, til den mere øvede der vil løbe/trekke flere km f.eks. til et halv- eller helmaraton. Alle niveauer findes.
 
Det sociale samvær har stor betydning. Vi skal have det hyggeligt sammen. Derfor mødes vi hver søndag ved Klubhuset, hvor der efter træning kaffe og te, og nogle gange har medlemmer taget morgenmad med.
 
Der er træning 3 gang ugentligt hele året rundt og samtidig arrangerer og deltager klubben i flere forskellige events.
 Velkomst Folder 
             
  


 
IndstillingVærdi   

Vis i slider eller med scroll (slider eller scroll)

Standard: slider

scroll

Højde af indhold i px. Kun ved scroll (Heltal)

Standard: 500

250Hovedsponsorer

Få de seneste opdateringer med på vores Facebook side.

Nyheder fra Ejby IFKommende Arrangementer