Velkommen til Ejby IF

Nyt medlem? Læs om vores forskellige afdelinger og hvad vi tilbyder hos Ejby IF.

Ejby Løb for Livet v/Køge 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Ejby Løb for Livet afholder generalforsamling fredag d. 2 juli 2021 kl. 19:00 i klubhuset, under forudsætning af at corona situationen tillader det. 

Afdelingsgeneralforsamlingen afvikles som følger:

Dagsorden

· Valg af dirigent

· Afdelingsformandens beretning

· Afdelingskassereren fremlægger et af EIF’s revisorer revideret regnskab til godkendelse

· Afdelingskassereren fremlægger budgetforslag for det igangværende regnskabsår

· Behandling af indkomne forslag.

· Valg af afdelingsbestyrelsesmedlemmer, på valg er:

· Formand – Erik Børsting - Modtager genvalg

· Sekretær – Anne Sørensen - Modtager genvalg

· Suppleant - Bodil Recke - Modtager genvalg

· Suppleant – Torben Jakobsen - Modtager genvalg

· Andre valg

· Eventuelt

Forslag til generalforsamlingen skal være formanden Erik Børsting i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse, det vil sige fredag d. 25 juni 2021.

Da vi gerne vil have en lille ide om hvor mange vi bliver, bedes man sende en mail til erik.borsting@outlook.com,med antal, af hensyn til hvor vi kan/må side pga Corona, er naturligvis helt uforpligtende :-)


I 2021 har Ejby Løb for Livet følgende hold

Hold der løber 4 - 5 km tirsdag, torsdag & søndag

Hold der løber 6-10 km  tirsdag, torsdag & søndag

Hold der løber 10-20 km tirsdag, torsdag & søndag Velkomst Folder 
 


 
Kære medlem
Velkommen til vores nye hjemmeside som fremover vil være vores knudepunkt for al kommunikation og administration.
For at sikre at alle data på alle medlemmer, nye som gamle er opdateret, beder vi alle medlemmer om at oprette en profil, det burde ikke tage mere end 2 min. men det er en meget stor hjælp for os i klubben. ( tryk HER for hjælp )
Tak og sportslige hilsner

 

Hovedsponsorer

Få de seneste opdateringer med på vores Facebook side.

Nyheder fra Ejby IFKommende Arrangementer